Knižné publikácie o Veľkej

Veľká 1268 - 1998, napísali: Darina Javorská, Zuzana Kollárová, Božena Malovcová, Eva Sedláčková, Martina Šlampová, Marta Bednárová, vydal: Vydavateľstvo SLZA, 1998, ISBN 80-968028-5-2