Kontakt

Klub Veličanov

Ul. Scherfelova 1360/36
058 01 Poprad-Veľká

IČO: 37785664

tel.: +421 52 7767 186
mobil. tel.: 0905 705 501 (predseda klubu)
mobil. tel.: 0910 890 001 (1. podpredseda klubu)
mobil. tel.: 0910 890 302 (2. podpredseda klubu)
e-mail: info@klubvelicanov.sk
www.klubvelicanov.sk