O nás

Hlavným cieľom Klubu Veličanov o.z. je rozvoj spoločenského a kultúrneho života občanov v mestskej časti Veľká, ktorá je súčasťou mesta Poprad v oblasti:

  • organizovania spoločenských akcií
  • organizovania kultúrnych akcii
  • ochrany kultúrnych pamiatok
  • ochrany životného prostredia
  • propagácie histórie Veľkej a činnosti významných osobnosti

Pri plnení cieľov Klub Veličanov spolupracuje s:

  • Mestom Poprad a ZŠ s MŠ V. A. Scherfela Poprad
  • cirkevnými zbormi vo Veľkej
  • Denným centrom, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami so sídlom vo Veľkej a s inými občianskymi združeniami
  • poslancami Mestského zastupiteľstva v Poprade

Klub Veličanov ďakuje Mestu Poprad za poskytnutie finančnej podpory v klubových verejnoprospešných aktivitách.

Členom Klubu Veličanov sa môže stať každý občan bývajúci vo Veľkej, rodáci z Veľkej a občania mesta Poprad starší ako 18 rokov, ktorí súhlasia s jeho stanovami a cieľmi.

Prihláška za člena Klubu Veličanov