Scherfelov dom

PhMr. Aurel Viliam Scherfel (*23. 4. 1835 Veľká – †23. 4. 1895 Veľká)

Absolvent farmácie na univerzite vo Viedni, lekárnik, botanik, vedec, humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej. Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne obohatil život nielen vo Veľkej, ale aj v širokom podtatranskom kraji. Aktívne sa zapájal do šírenia vzdelanosti, bádateľskej činnosti a do rozvíjania kultúrneho a spoločenského života nielen vo Veľkej, kde žil, ale aj v Uhorsku.

Bol členom Spolku spišských lekárnikov, Rakúskeho spolku lekárnikov, Spolku spišských učiteľov, Uhorského Karpatského spolku. Patril k zakladateľom Spoločnosti Tatranského múzea vo Veľkej, ktoré ako riaditeľ viedol až do svojej smrti. Jeho humanistické myslenie a cítenie života sa prejavovalo na každom kroku pôsobenia vo verejnom a v spoločenskom živote. Obci Veľká daroval dom so záhradou pre Nadáciu detskej škôlky Aurela Richarda Juraja Scherfela (jeho predčasne zosnulého syna). Tento dom po rekonštrukcii slúži materskej škole aj v súčasnosti.

Svojím výskumom flóry vo Vysokých Tatrách zostavil niekoľko unikátnych herbárov, ktoré dopĺňajú zbierky Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Zároveň spracoval dôkladnú analýzu minerálnych vôd Spiša. Za svoju rozsiahlu prácu v rámci Uhorska získal viaceré medzinárodné diplomy a ocenenia.

Scherfelov dom

Z iniciatívy členov Klubu Veličanov, obyvateľov Veľkej a s podporou primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka vzišla snaha o priblíženie a zdokumentovanie činnosti veľkého rodáka Aurela Viliama Scherfela. Po niekoľkoročných prácach na dome, v ktorom pôsobil a žil Viliam Scherfel, bol v roku 2008 zriadený Scherfelov dom, ktorý v stálej expozícii dokumentuje jeho život, vedeckú prácu a rozsiahlu občiansku aktivitu. Muzeálnu expozíciu dopĺňa galerijná činnosť Scherfelovho domu – stála expozícia obrazov zo starej Veľkej od ak. mal. Ondreja Ivana a priestory pre príležitostné výstavy.

Online prehliadka výstavy  /  Katalóg výstavy