Zloženie Rady Klubu Veličanov

 • Milan Hámor – predseda
 • Ing. Jozef Švagerko – 1. podpredseda
 • Mgr. Stanislav Spišiak – 2. podpredseda
 • Ing. Jozef Rataj – tajomník
 • Mária Teplická – pokladník
 • Ing. Elena Jašková – predsedníčka Kontrolnej komisie

 • JUDr. Stanislav Baran
 • Ján Božoň
 • Vladimír Božoň
 • Igor Dominik
 • Ing. Martin Lačný, PhD.
 • Iveta Zavacká

Čestní členovia Rady Klubu Veličanov

 • Milan Sobanský